Доменюк Милена 5 аФагина Валентина 6а

Скворцова Виолетта 6а

Масленко Мария 6а

Макулова Полина 6а

Пличко Данил 6а

Мусатова Леона 6а

Тонкошкурый Димитрий 5а

Маров Матвей 6а
Вершинин Никита 7а
Вершин Никита 7а
Нескромных Лина 6а
Нескромных Лина 6а
Булатова Диана 6а
Антонов Иван 6в
Крылова Наташа 8а
Пегачев Никита 6б
Войнова Злата 6б
Демяненко Степан 5б
Сидорчук Даша 7а